The news is by your side.

Sosyal medyaya ilişkin dikkat çeken araştırma; Instagram detayı…

Pennslyvania Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada sosyal medyada geçirilen zaman arttıkça bireylerde depresyon ve yalnızlık düzeylerinde bir artışın oluştuğu gözlemlendi. Pennslyvania Üniversitesi’nde gerçekleştirilen söz konusu araştırma için 143 kişiden Instagram, Facebook ve Snapchat’i kullanım süreleri hakkında veri toplandı.

Oluşturulan iki gruptan bir tanesindeki katılımcıların sosyal medya kullanımlarına bir sınır getirilmedi, tipik birer sosyal medya kullanıcıları olmaya devam ettiler. Diğer gruptaki katılımcılara Snapchat, Instagram ve Facebook için 3 hafta boyunca günde 10’ar dakika sosyal medya kullanım süresi verildi. Araştırmanın sonunda her iki gruba “yeni gelişmeleri kaçırma korkusu, anksiyete, depresyon ve yalnızlık” gibi bazı duygu durum ölçekleri uygulandı.
Duygu durum ölçeklerinin sonuçlarına göre sosyal medyada daha fazla zaman geçiren bireylerde depresyon ve yalnızlık düzeylerinde artış gözlenirken, psikolojik anlamda da “iyi oluş” düzeylerinde düşüş gözlendi. Sosyal medya sosyal karşılaştırmaların en fazla yapıldığı mecra olduğunu gösteriyor, özellikle de Instagram’da. Bu sosyal karşılaştırmayı yaparken de diğer insanların yaşamlarının kendi yaşamlarından daha havalı ve güzel olduğunu düşünüyorlar.

Cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.