The news is by your side.

117 yıllık Osmanlı ansiklopedisi: Kerkük Kürdistan’dır

“Kerkük Kürdistan değildir” ve “Kerkük Kürt toprağı değildir” iddialarına 119 yıllık Türkçe ansiklopedi cevap veriyor. 119 yıl önce Osmanlı Türkçesi ile Kamus-i Alam (Dünya Sözlüğü)’nü Şemseddin Sami Kerkük konusuna noktayı koyuyor.

Aynı zamanda Şemseddin Sami ailesi, Galatasaray Spor Klübünü’nün kurucu ailesidir.

Şemseddin Sami, Kamus-i A’alam’da şöyle diyor:

“Kerkük: Kürdistan’ın Musul vilâyetinde ve Musul’un 160 Cenubu Şarkîsinde ve bir sıra tepeler altında olarak…. ahalinin Üç Rubu (üç bölümü) Kürt ve küsuru Türk, Arap ve sairedir …. Keldanî dahi vardır…”

Şemseddin Sami, Şemseddin Sami Kamus-i a’lâm’ , 1889-1898

Şemseddin Sami Kamus-i a’lâm’. 1889-1898 yılları arasında yazılmış Türk dil, tarih ve kültürünün otorite kaynaklarından olup ilmi otoritesi olan bir ansiklopedisttir. Bu gerçek ortadayken hiç bir Arap, Fars yada Türk’ün Şemseddin Sami’nin tarihi ve dil derinliği karşısında “Bu yalandır” demeye ilmi kudreti bunmamaktadır.

Zaten geçmiş vilayet seçimleri ve 25 Eylül 2017’de yapılan Kürdistan bağımsızlık referandumunda Kerkük halkının %90 üzerinde EVET demesi tarihi verilerin sağlaması (doğrulanması)’dır. Söz konusu referandum uluslararası gözlemciler ve dünya medyası önünde yapılan şeffaf bir seçimdi.

ŞEMSEDDİN SAMİ KİMDİR?

Foto: Şemseddin Sami

Şemseddin Sami (Fraşırî) (1 Haziran 1850, Fraşır – 1 Temmuz 1904, İstanbul), Arnavut asıllı Osmanlı yazarı, ansiklopedist ve sözlükçü.

İlk Türkçe roman olan Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat’ın (1872), ilk Türkçe ansiklopedi olan Kamus-ül Alam’ın (1889-1898) ve modern anlamdaki ilk geniş kapsamlı Türkçe sözlük olan Kamus-ı Türkî’nin (1901) yazarıdır.

Ayrıca Kamus-ı Fransevî adlı Fransızca ve Kamus-ı Arabî adlı Arapça sözlükleri kaleme almıştır.

Ağabeyi Fraşırili Abdül Bey ile birlikte, Latin ve Yunan harflerini kullanan ilk Arnavut alfabesini geliştirmiş (1879) ve Arnavutça bir gramer kitabı yazmıştır (1886).

Kardeşi Naim Fraşıri, Arnavut millî şiirinin kurucusu olarak kabul edilir. Galatasaray Spor Kulübü’ nün kurucusu Ali Sami Yen’in babasıdır. (ZERnews)

Cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.