$type=ticker$count=4$cols=4$cate=0

Tuzhurmatulu kadınlara saldırı: Toplumsal suç! - Ruken Hatun Turhallı

Paylaş:Video: 16 Ekim 2017, Tuzhurmatu:


Kerkük ve Tuzhurmatu'daki savaş suçlarını yargılamak için evrensel hukuktan yararlanmak bile Kürtlerin egemenlerinin bağlı bulunduğu hukukla hareket etmesini zorunlu kılıyor. Irak devleti, Roma Sözleşmesi'ne taraf olmadığından Irak'ın Uluslararası Ceza Mahkemeleri'nde (UCM) yargılanması sadece BM Güvenlik Konseyi kararı ile sağlanabiliyor. Mevcut durumda büyük devletlerin politik dengelerinin çıkar terazisinde yüksek olduğu BM de Kürdistan'da, özellikle Tuzhurmatu'da işlenen savaş suçları ve cinsel suçların kulak ardı edildiği gerçeğini yaşıyoruz.

Makale: Ruken Hatun Turhallı

Kürdistan Hükümeti’nin 25 Eylül 2017 tarihli referandum kararı Kürtlerde sevinçle karşılandı. Kürt kadınları bugüne daha büyük anlam atfettiler.

Referandum gününde alacalı, gösterişli rengarenk kıyafetlerini giydiler ve oylamaya aktif katılım gösterdiler. Üzerlerinde taşıdıkları elbiseler sadece elbise değildi, ulusallıkları içinde belirgin yer alıyordu. Sadece güncel değil, aynı zamanda tarihsel olarak da böyle bir anlamı vardı. Bu estetik özgünlük Kürt sınırlarını da aşmıştı.

Kadınları, bayram ve kutlama havasında daha önce yaşadıkları yüzlerce trajediyi arkalarında bırakarak, bağımsızlık referandumuna katılım göstermişlerdi, Ortadoğu coğrafyasının alışık olmadığı bu görsellik çoğunlukla kadınların çektiği zılgıtlar, erkeklerin katıldığı halaylarla bayram havasına dönüşmüştü. Onlar için bir rüya gerçekleşiyordu.

Savaşı ve yıkımı bir yüzyıl yaşayan Irak Kürdistan Bölgesi halkı için bu demokratik hakkı kullanabilmenin tarihsel anlamı büyüktü. Güney Kürdistan genelinde yüzde 92 ile bağımsızlığa ‘evet’ dendi. Kerkük yüzde 78.77 evet demişti. Sorunlu bölgeler için bu çok önemli bir sonuçtu. Ancak, Kürtler ve Kürt kadını bu evrensel hakkını kullandıkları için 16 Ekim’de Kerkük ve Tuzhurmatu gibi Kürdistan Federal Bölgesi dışındaki sorunlu bölgelerde kızılca kıyamet onları bekleyecekti.

ÜÇ KERKÜKLÜ KADIN…

Dehşetin boyutu neydi? Her zaman savaşlar en çok kadınları vuruyordu. Savaş yaratıcısı erkekler, işgal ettikleri yerlerde ilkin ve en çok da kadını vuruyor, canı ve bedenine hunharca saldırıyorlardı. Kadınlar sadece oracıkta ölmekle kalmıyordu. Hayatta kalanlar bu korkunç insanlık suçlarının izlerini yaşamları boyunca taşıyorlardı. Neler yaşadılar, yaraları ne kadar sağaltılabildi? Alanda değişik kadın temsilcilerine ve hak savunucularına ulaşarak gerçeği aralamak istedim. Onları acıları ile baş başa bırakmama adına bir katkı olması amacı ile bu yazı serisi ortaya çıktı.

Kadın hakları savunucusu Huda Zengana, YNK (Kürdistan Yurtsever Birliği ) Tuzhurmatu Kadınlar Birliği Başkanı Widad Yasin, kadın sorunu ve hakları üzerine çalışmalar yürüten Özgür Kadınlar Derneği yöneticisi Necibe Ömer Ahmedle bir söyleşi yaptım. Huda Zengana, Widad Yasin ve Necibe Ömer Ahmed konu hakkında araştırma ve izlenimlerini bizimle paylaştılar.

Üçü de Kerküklü Kürt olan bu kadınların anlattıkları, Srebrenitsa’da Bosnalı kadınların yaşadıklarını getiriyor akıllara. Dünyanın neresinde olursa olsunlar katiller, tecavüzcüler yaptıklarıyla birbirlerinin ne çok benzeşiyorlardı. Değişen sadece mekan ve zaman oluyor…

Bangladeş’in Pakistan’a karşı Bağımsızlık Savaşı’nda da kadınlar tecavüze maruz kalıyordu. Japonya’nın Güney Doğu Asya’yı işgal sürecinde, o ülkelerde zorla alıkoyduğu ve ismini, “Savaşan erkekleri rahatlatma kadınları” koyduğu pratikle kadınların yaşadıkları da erkeğin kadına karşı kullandığı ağırlaştırılmış bir şiddetti. Bir başka yerde Ruanda’da Hutular ile Tutsilerin savaşında beş yüz bin kadına tecavüz edildi, bir kıyım yaşandı. Naziler Polonya’yı işgal ederken Yahudi kadınlarını öldürmeden onlara toplu tecavüz etmişlerdi. En son 2014 Ağustos ayında 5 binden fazla Ezidi-Kürt kadının kaçırılıp köle pazarlarında satılması da kadının maruz kaldığı şiddetin sınırsızlığını çiziyordu.

Bütün bunlar gösteriyor ki, savaşları erkekler çıkartır ancak, bedelini savunmasız kesimler, başta da kadınlar öder. Oysaki modern hukukun başlangıcı Roma Ceza Hukuku’na göre, savaşta cinsel şiddeti kullanma insanlığa karşı suç teşkil eder. Bu suçu her gün erkek paramiliter güçler kendi devletlerinin yüce koruyucu gücü altında işlemekten çekinmemekteler. Bu, 2017 16 Ekim’inde Tuzhurmatu’da Kürt kadınlarına karşı işlenen insanlık suçu karşılıksız kaldığı içindir ki, her defasında bu insanlık suçunu işlemekten çekinmemişlerdir.

NEDEN TUZHURMATU?

Irak Merkezi Hükümeti 1963 yılında, Kerkük ilinin demografik yapısını değiştirme kararı aldı. Kerkük ve ona bağlı birçok ilçesini farklı uzak kentlere bağladı. Tuzhurmatu bu süreçte kendisinden çok uzak olan Selahaddin’e (Tigrit) bağlandı. Onlara bağlı köyleri yakıp yıkarak Kürtsüzleştirildi. Kerkük’ten kopartılan bu ilçelerden en önemlisi Tuzhurmatu. İlçe Kerkük-Bağdat arasındaki Kürdistan bölgesi sınırlarını belirleyen önemli petrol rezervlerine sahip. Aynı zamanda Kerkük Bağdat arası önemli bir ticaret yolu olan otoban buradan geçiyor. Yüzyıllar öncesinden güzergahı keşfeden Safeviler buraları ilhak ettiklerinde Şia Azerileri buralara yerleştirmişlerdi. Sonraki yıllarda Osmanlı İmparatorluğu’nun sömürgesi döneminde de Sünni Türkmenler yerleştirildi. 1963 yılından itibaren de Irak merkezi hükümeti özel hükümlerle buralara genellikle Arapları yerleştirildi. (Kaynak: Kerkük Bölgesi’nin Araplaştırılması-Nuri Talabani)

Demografik yapısı değiştirilen Kerkük ve ilçelerin statüsü ve konumu sorunlu hale getirildi. 2005 Irak Anayasası’na göre, 140’ıncı madde tartışmalı bölgeler şeklinde yer aldı. Buralar için 2007’de referandum kararı alındı. Bu kararın uygulanması için ne BM ne de Irak Merkezi Hükümeti üzerine düşeni  yaptı. İran ve Türkiye de bölgenin demografik yapısı üzerinde söz sahibi olmaya çalıştı. Paramiliter güçler Tuzhurmatu’yu Kürtsüzleştirmek için, ilkin Kürt kadınına yöneldiler ve Kürt kadınlarına karşı savaşta cinsel şiddeti kullanmaktan ve insanlığa karşı suç işlemekten çekinmediler.

HUDA ZENGANA’NIN 17 EKİM DEHŞET GÜNLÜĞÜ

Huda Zengana anlatıyor: “Ben Kerkük kökenli bir insan hakları savunucusu, bir Kürt kadınıyım. Kerkük ve Tuzhurmatu’da yaşanan insanlık suçlarını yerinde tespit etmek ve savunmasız halka ve kadınlara yardım etmek amaçlı bir grup gönüllü yardımsever arkadaşlarımla birlikte o gün Tuzhurmatu’ya yakın bir alandaydım. Bize ulaşan bilgiler oralarda Kürtlere karşı büyük bir insanlık faciasının yaşandığını gösteriyordu. Ben ve arkadaşlarım Tuzhurmatu’ya girmeye karar verdik. Yollar tamamen Haşdi Şabi tarafından tutulmuştu. Şehre girmemize izin vermiyorlardı. Buralarda kalmamız durumunda bizi tutuklayacakları tehdidinde bulunuyorlardı. Oradayken halktan gelen bilgiler Kürtlerin ev ve iş yerlerinin yakılıp yıkıldığı, mekanlarda bombalar patlatıldığı, evlerin talan edildiği, insanlara kötü muamele ve işkence yapıldığı, özellikle de gençlerin rastgele tutuklandığı yönündeydi.

Bu ağır tabloya rağmen şehre girmek istiyorduk. Haşdi Şabi’den üç kişiye 300 dolar verdik. Böylece şehre gizli girmemize izin verdiler. Şehirde manzara korkunçtu, her yer harabeye dönüşmüştü. Halk evlerini boşaltmış ve göç yolundaydı. Şehirde gözüme çarpan diğer bir acı manzara ise, Türkmenlerin daha önce sorun yaşadıkları komşu Kürtlerin evlerini yağmalamaları ve yakmalarıydı. Sanki uzun bir süreden beri bu anı beklemişlerdi.”

KÜRT HALKINI CEZALANDIRMA YÖNTEMİ OLARAK CİNSEL ŞİDDET

Necibe Ömer Ahmed anlatıyor: “Yaptığımız araştırmaya göre, üç kadına fiili cinsel saldırıda bulunulduğunu tespit ettik. Faillerin kimler olduğuna gelince, bazılarının Sünni Haşdi Şabi bazılarının da Türkmen Haşdi Şabi güçlerinin olduğu söyleniyor. Buradaki amaç, Kürtlerin Tuzhurmatu’ya bir daha dönmeyecek biçimde uzaklaşmasını sağlamaktı. Yine halkı, namus anlayışı içinde kadın yoluyla tehdit ederek korkutmaktı. Kürtlerin bu değer yargılarında hassas noktasından vurarak intikam almak istiyorlardı. Tuzhurmatu’ya hakim olmaya çalışan güçler, oradaki Kürt kadınlarına da hakim olmaya çalışıyorlardı.

Sadece buralarda yaşanan bir durum değildir kadınlara karşı cinsel silahı kullanmak; dünyamızın farklı yerlerinde de erkek militarist güçler bunu savunmasız kadınlara karşı uygulamıştır. Burada da Türkmen ve Sünni Haşdi Şabi güçlerinin cinsel şiddeti kadına karşı kullanma amacı, Kürt toplumunda manevi ve moral değerlerinin kadın etrafında şekillenmesinden kaynaklıdır. Yine bütün savaşlarda kadın en ağır bedeli ödeyen kesimdir. Çünkü kadına saldırı o toplumun bütün iç dinamiklerine saldırı ile eş güdümlüdür. Aynı zamanda bütün topluma saldırı anlamına gelmektedir. Amaçlanan diğer bir şey de, halkı korkutmak, sindirmek ve kaçırtmaktır. Maalesef Tuzhurmatu’da kadınlara yapılan cinsel şiddetten dolayı halk bir daha geri dönmedi. Cinsel şiddete maruz kalan kadınların bazılarının öldürüldüğü söyleniyor.

Bir ailenin kadınlarına karşı cinsel şiddet uygulandığı için aileden üç kadınla birlikte babanın da arabayla Tuzhurmatu’daki köprüden uçarak intihar ettikleri akrabaları tarafından belirtiliyor.

Henüz kurbanların net sayısını ve nasıl olduğunu bilmiyoruz. Kadın konusu toplumda namus değerleriyle ele alındığı için yaşananların açığa çıkarılmasını aileler bizzat kendileri istemiyor.”

TUZHURMATU TANIĞI WIDAD YASİN

“16 Ekim 2017’de Tuzhurmatu’ya saldırıları, Irak ordusu, Irak Merkezi Hükümet Güçleri, Haşdi Şabi ve Türkmen partileri, İran’a ait Haşdi Şabi ve Horasan Güçleri yapmıştı. Rastgele Kürt mahallelerine hücum edip Kürt sivilleri öldürme, işkence etme, ev ve iş yerlerini yakma, talan etme, Kürtlere ait yerleri tahrip etme var. O gün bizim tespit ettiğimiz dört Kürt kadına karşı savaş suçu olan, cinsel şiddet yöntemini kullandılar. Kadınlar o gün yaşadıkları hakkında susmayı tercih ettiler. Onlarla konuşmaya çalıştığımızda, işin resmiyete dökülmesini istemiyorlardı. Çünkü, ailelerinden ve geleneklerden korkuyorlardı. Suçu ve suçluyu söylediklerinde akrabaları olan erkekler tarafından farklı bir muameleyle karşılaşmak istemiyorlardı. Bu kadınlar, büyük bir baskı altındaydılar. Psikolojileri bozulmuştu. Aileleriyle birlikte Tuzhurmatu’yu terk ettiler ve izlerini kaybettirdiler. Biz bu kadınlarla ilgili hazırladığımız raporları BM ve ilgili sorumlu mercilere, insan hakları kurumlarına ulaştırdık. Bu konuda şimdiye kadar belgeleri ilettiğimiz kurumlar hiçbir müdahalede bulunmadılar.

Tuzhurmatu’da yaşananlar, küresel egemenlerin de desteklediği güçler tarafından dünyanın gözü önünde cereyan etti. Bu biçimiyle bu savaş suçunu izledikleri için onlar da Kürt kadını karşısında suçludurlar. Bu gün burada Tuzhurmatu ve çevresinde yaşananlar, BAAS Partisi’nin-Saddam’ın Enfal’de yaptıklarından eksik değildir. (Enfal Saddam Hüseyin’in Kuran’daki bir ayetin adını kullanarak 1988 yılında Kürt halkına karşı yürüttüğü operasyonun adı. Bu operasyonda 150 bin kişi katledilmiştir.) Aksine onun tamamlayıcısı olmuştur. Halkın evleri ve iş yerleri yakılarak halk zorla göç ettirilmiştir.”

BABA EŞİ VE KIZIYLA BİRLİKTE İNTİHARI SEÇİYOR

Kadın ve insan hakları mücadelecisi Huda’nın anlattıkları kanımızı donduruyor. Huda boğazı düğüm düğüm ve dolan gözlerle anlatıyor:

“Tuzhurmatu’da yaşanan iki olay hakkında çok detaylı bilgilere ulaştım. Maalesef mağdurlar şu an hayatta değiller. Biri Tuzhurmatulu bir kız çocuğuydu. Bu bölgelerde kadın hakları konusunda çok yoğun çalışmalarım olduğu için, bölgedeki kadınlar beni tanıyorlardı. Bu çocuk da numaramı bir tanıdığımdan almış, bana ulaşmıştı. Telefonla benimle konuşurken sesi çok titrekti. ‘Amcalarım babama çok baskı yapıyorlar, beni öldürmesini istiyorlar’ diyordu. Yaşadığı tecavüz saldırısını bana telefondan anlatmaya başladı. ‘Haşdi Şabi üyesi beni ailemin gözü önünde boş eve götürdü, orada bana tecavüz etti ve çok işkence yaptı.”

Benimle Tuzhurmatu’dan değil Süleymaniye ve Kerkük arası kaldığı bir yerden konuşuyordu. Çok ürkmüştü ve şok yaşıyordu. Ona yerini bana bildirmesini söyledim. Bir türlü söyleyemiyordu. Buna daha hazır değildi. Numaramı ona veren genç aracılığıyla onu hemen bana, Erbil’e getirmesini istedim. Ancak bu onunla son telefon konuşmam oldu. Daha sonra çok acı son hikayesini basından öğrenecektim. Babası kızı ve annesi ile birlikte kendilerini öldürmüşlerdi.

Tuzhurmatu’daki işgalin ilk günüde oradan tanıdıklarım aracılığı ile yine telefonla bir kadın bana ulaşmıştı. Evli bir kadındı. Paramiliter güçler tarafından tecavüze uğradığını anlatıyordu. Ona karşı cinsel suçu işleyenleri tanımıyordu. Haşdi Şabi mi Irak Merkezi Ordu Güçleri mi ya da onların kıyafetini giymiş ortamı kaosa çevirmeye çalışan dış istihbarat güçlerinden miydi bilemiyordu. Bildiği tek şey vardı, onca kişinin gözü önünde tecavüze uğramasıydı. O kadına çok ulaşmaya çalıştık ancak ailelerin engellerinden dolayı bir türlü ulaşamadık. En son aldığım habere göre, eşi ve kardeşi tarafından ‘namusu kirlendiği gerekçesi’ ile öldürülmüştü”.

FAİL DE, KURBAN DA TECAVÜZÜN ORTAYA ÇIKMASINI İSTEMİYOR

Necibe Ömer Ahmed anlatıyor: “Biz kadın derneği olarak cinsel şiddete uğrayan kadınları tespit etmek ve onların beyanlarını almak istedik. Delilleri toplayıp Irak Mahkemesi’ne başvuracaktık. Özellikle cinsel şiddete maruz kalan kadının yakını bir kadınla konuştuk, bize olayın doğru olduğunu söyledi. Detayları toplamak için görevlendirdiğimizde aile tarafından susturuldu.

Başka bir tecavüz olayının faili Sünni Arap-Asabatta Grubu’ndan Sünni bir Araptı. Aile suçluyu tanıdığı için onu şikayet etmiş ve tutuklanmasını sağlamıştı. Kadının ailesi ‘kızlarını kirletme’ karşılığında, kızlarıyla evlenilmesi halinde şikayetlerini geri çekeceklerini belirtmişti. Suçlu cezadan kurtulmak için ailenin ileri sürdüğü şartı kabul ediyor ancak, serbest kaldığında verdiği sözden vazgeçiyor. Bu kızın psikolojisinin hem yaşadıkları hem de etrafında yürütülen baskılardan dolayı çok kötü olduğu söylendi. Olayın açığa çıkması için uğraş veren bir gazeteci arkadaş tehdit edildi. Oradaki egemen silahlı güçler de bu durumun ortaya çıkmasını istemiyorlar. Biz her şeye rağmen bu olayların takipçisi olacağız.

Diğer bir cinsel saldırı vakası S. A. ailesinin yaşadığı olaydır. Bir arabanın köprüden uçtuğu doğrudur. Burada anne ve iki kızının cinsel şiddete uğradıkları söyleniyor. Yani olay tecavüz sonrası sürüklenen bir toplu intihar vakasıdır. Baba, yaşanılanın ağır vahameti ile eşi ve iki kızı ile intihara yöneltilmişlerdir.”

ŞOVENİZM-MİLLİYETÇİLİK VE CİNSEL SİLAH

Huda Zengana’ya göre, Tuzhurmuta’da kadına karşı tecavüz suçunu sadece Haşdi Şabi değil Irak Merkezi Ordusu mensupları, komşu ülkelerin istihbarat güçleri gibi giyinerek işledi. Kim ve hangi kesim tarafından işlenirse işlensin bunun failleri mutlaka ortaya çıkarılmalı, yargılanmalı ve cezalandırılmalı:

“Ferdi suçlar gibi görünse de savaşlarda karşı taraf gördükleri toplum kesimlerinin kadınlarına karşı belli bir hedef gözetilerek işlendiği için toplu suçlardır. Suçlular üç temel noktadan hareket etmektedirler. Birincisi şovenizm. İkincisi din ya da mezhepçilik, üçüncüsü de kadını salt bir cinsel nesne görme anlayışıdır. Genel olarak Kürtlere karşı işlenen suçlar şovenist yaklaşım içermektedir. Saddam döneminde yaklaşım buydu. Ayrıca Kürt kadınlarına böyle yaklaşmayı bir intikam aracı olarak gördüler. Mezhepçiliğin de bir etkisi olmuştur. Ancak belirleyici etken şovenizmdir.”

ŞENGAL EZİDİ KADINLARI İLE TUZHURMATU KADINLARININ ORTAKLAŞAN ACILARI

Kürtlere ve Kürt kadınları’na karşı işlenen bu insanlık suçu neden Şengalle aynı düzeyde vicdanlarda yargılanmadı diye düşünüldüğünde Necibe Ömer Ahmed şöyle cevaplandırıyor: “Bunun birçok nedeni vardır. Şengal açıktan bir soykırımdır. Şengal’de katledilen, zorla alıkonulan kadınların sayısı fazladır. Tuzhurmatu bu nedenlerden dolayı Şengal’in gölgesinde kaldı. Tuzhurmatu’daki olaylar resmiyette Irak Merkezi Hükümeti’ne bağlı güçler tarafından gerçekleşti. Bu nedenle üstü bilinçli kapatılıyor. Aynı zamanda bizim Kürt gelenek ve göreneklerinin feodal toplumsal yapısından dolayı, toplum bu yaşananların üzerini kapatmak istiyor. Yaşananlara namus çerçevesinden bakılıyor.”

Huda Zengana ise şöyle ifade ediyor: “IŞİD tarafından Şengal’de Kürt Ezidi kadınlarına, Hıristiyan ve Türkmen kadınlarına yapılanın korkunçluk düzeyinin dünyamızın vicdanında yer bulduğunu söyleyemem. Zorla alıkonulan ve özgürlüğüne kavuşan kadınlar, psikolojik, toplumsal ve ekonomik açıdan çok kötü durumdadır. Kürdistan Hükümeti ve uluslararası bazı sivil kurumlarının küçük çaplı projeleri bile gerekli desteği alamamıştır. IŞİD’in elinde hâlâ binlerce kadın esirdir. Hem hâlâ esir kadınlar ve diğer kurban kadınlar için gerekli, sonuç alıcı çalışmalar yapılmamış, dayanışma gösterilmemiştir.

Kerkük ve Tuzhurmatu kadınlarına yönelik suçlarda bölgesel siyasi iktidarın toplumsal olarak etkisi olmuştur. Çünkü kadınları toplumsal olarak korumak düşünülmediği için çok sayıda suç gizlenmiştir. Şengal’de yaşananlar ile Tuzhurmatu’da yaşananlar toplumsal psikoloji açısından benzerdir. Kerkük ve Tuzhurmatu, Haşdi Şabi ve Irak Merkezi Hükümeti tarafından işgal edilmeseydi bu toplumsal acılar ve travmatik durumlar yaşanmayacaktı.”

TUZHURMATU’DA CİNSEL SUÇA KARŞI TOPLU SESSİZLİK

Huda Zengana, “Bildiğim kadarıyla resmi ve yasal herhangi bir girişim olmamıştır. Her ne kadar genel konularda Irak Merkezi Hükümeti, Kürdistan Bölge Hükümeti ve uluslararası bazı kuruluşlar araştırmalarla, rapor ve belgeler hazırlamış olsalar da Irak Merkezi Hükümeti ve Kürdistan Bölgesi arasındaki kötü ilişki, sonuç alınmamasına yol açıyor. Bununla birlikte çok sayıda belge ve doküman mevcuttur. Vahim olan, suçları işleyenler bu şehirlerin egemenleridir. Bu, trajedinin karanlık kalmasını ve mağdurların işkencesinin devamı anlamına geliyor. Suçludan yargıç olabilir mi?”

DÜNYA KADINLARININ VE ULUSLARARASI KURUMLARIN SESSİZLİĞİ

Alandaki kadın aktivistler, Tuzhurmatu’daki kadınlara karşı işlenen insanlık suçlarında, dünyadaki kadın örgütlerinin duyarlılığı husunda iyimserlik taşımıyorlar ve sitem içindeler.

Özgür Kadınlar Derneği Yöneticisi Necibe Ömer Ahmed, “Şimdiye kadar bu konuda bir duyarlılık görmedik. Oysaki bir kadına karşı işlenen cinsel şiddet saldırısı, tüm kadınlara karşı yapılmış sayılmalıdır. Çünkü kadınların cinsel varoluşuna karşı yapılan bir saldırıdır ve bu bir insanlık suçudur. Bu suç dünyanın her yerinde kınanmalı ve onu işleyenlere karşı hukuksal normlar işletilmelidir. Savaş koşullarından dolayı Kürdistan’ın her parçasında Kürt kadınları çok fazla acı yaşadı. Ruhsal, fiziksel, düşünsel ve en son cinsel şiddetin her biçimini yaşadılar” diyor.

Huda Zengana ise sitemini şu sözlerle ifade ediyor, “Aileleri ile her sabah huzurlu kalkanlar bilin ki, Kürdistan’da kadınlar ve çocuklar öldürülüyor, tecavüze uğruyor, yerlerinden yurtlarından sürülüyorlar. Bunun tek nedeni Kürt olmaları ve Kürtçe konuşmalarıdır. Sadece bu nedenle yaşam hakları ellerinden alınıyor. Dünyadaki egemen devletlerin insan hakları ve demokrasi konusundaki açıklamaları slogandan öteye gitmiyor. Dünya bu konuda üç maymunu oynuyor. Böylesi bir dünyadan da hiçbir umudum yoktur.”

TECAVÜZ FAİLİNİ YARGILAYAMAMAK

Kerkük ve Tuzhurmatu’daki savaş suçlarını yargılamak için evrensel hukuktan yararlanmak bile Kürtlerin egemenlerinin bağlı bulunduğu hukukla hareket etmesini zorunlu kılıyor. Irak devleti, Roma Sözleşmesi’ne taraf olmadığından Irak’ın Uluslararası Ceza Mahkemeleri’nde (UCM) yargılanması sadece BM Güvenlik Konseyi kararı ile sağlanabiliyor. Mevcut durumda büyük devletlerin politik dengelerinin çıkar terazisinde yüksek olduğu BM de Kürdistan’da, özellikle Tuzhurmatu’da işlenen savaş suçları ve cinsel suçların kulak ardı edildiği gerçeğini yaşıyoruz. Kadına karşı işlenen şiddeti yargılayan uluslararası hukuk bağlayıcılığı da Irak için geçerli değil. Kürde karşı kullanılan savaş suçlarını yargılama hakkı bile Kürtlere devlet olma gerekliliğini gösteriyor. Referandum neden Kürtleri cezalandırma aracı oldu o halde?

* İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olan yazar 1991 yılında Yeni Ülke gazetesinde gazeteciliğe başladı. 1991’de kurulan Yurtsever Kadınlar Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı. Uzun yıllar Avrupa ve Ortadoğu’da kadın hakları savunuculuğu yaptı. Kürt kadınlarının yakın tarihiyle ile ilgili çalışmalarını sürdüren yazar Erbil’de serbest gazeteci olarak çalışmaktadır.

YORUMLAR

$show=phone

| YENİ HABERLER_$type=blogging$count=24$color=red$pg=1$show=post$h=140

Ad

1 Eylül Barış Mitinleri,2,1. Dünya Savaşı,1,10 Ekim Gar Patlaması,2,1071,1,11 Eylül Devrimi,1,12 Eylül Darbesi,4,148. Liste,1,15 Temmuz,12,16 Ekim,6,17-25 Aralık,1,24 Haziran Seçimleri,4,28 Şubat,1,3.Dünya Savaşı,1,3.Havalimanı,13,30 Ağustos Menüsü,1,30 Eylül,1,30 Eylül Seçimleri,12,4 Kasım Darbesi,3,5 Kasım,2,700.Hafta,4,A Haber,2,A101,1,AA,2,Aachen Maliyesi,1,Aaron Stein,1,AB,10,AB Ordusu,1,Abadi,2,ABD,524,ABD Adalet Bakanlığı,1,ABD Büyükelçiliği,1,ABD Ordusu,1,ABD Yaptırımları,10,Abdulfettah Sisi,2,Abdulkadir Karaduman,1,Abdulkadir Selvi,4,Abdullah Gül,1,Abdullah Öcalan,10,Abdurrahman Dilipak,2,Abdurrahman Gök,1,Abdülhamit Gül,1,Abdülhamit Han,1,Abdülkadir Selvi,11,Abdülkerim Saruhan,1,Abdüllatif Şener,3,Abid Şemdin,1,Abu Ali Hasan,1,Açıklama,95,Açlık,1,Açlık Grevi,2,Açlık Orucu,1,Açlık Sınırı,1,Adalet,1,Adalet Bakanlığı,2,Adalet ve Demokrasi Koalisyonu,2,Adana,5,Aday,3,Adaylık,1,Adıyaman,3,Adil Abdulmehdi,25,Adil Murat,1,Adli Yıl,1,Adnan Hüseyin,1,Adnan Oktar,5,Af,14,Af Örgütü,2,Afganistan,7,Afram İshak,1,Afrika,4,Afrin,58,Afrin Yerel Meclisi,1,Agos,1,Agos Gazetesi,1,Ağır Ceza,1,Ağlama Dersleri,1,Ahlak,1,Ahmed Askeri,1,Ahmed Halil,1,Ahmet Davutoğlu,4,Ahmet Haci Raşid,1,Ahmet Hakan,11,Ahmet Halan,1,Ahmet Kaya,3,Ahmet Kural,1,Ahmet Şık,3,Ahmet Tahir Mustafa,1,Ahmet Takan,3,Ahmet Türk,4,Ahraruş Şam,1,Ahvaz,4,AIVD,1,AİHM,6,Aile,1,Ajan,2,Ak Parti,8,Akademi,1,Akademisyen,1,Akdamar Adası,1,Akdeniz,3,Akif Hamzaçebi,1,Akit Tv,2,AKP,175,Al Jazeera,1,Alaattin Çakıcı,3,Aldar Xelil,5,Aleksandr Lavrentyev,1,Aleksis Çipras,1,Aleviler,2,Alevilik,3,Aleyna Tilki,1,Alıkoyma,2,Ali Babacan,1,Ali Ekber Salihi,1,Ali Erbaş,2,Ali Hasan,1,Ali Haydar,2,Ali İhsan Karahasanoğlu,1,Ali Javanmardi,3,Ali Laricani,1,Alican Önlü,1,Aliye Cihandide,1,Alkol,2,Almanya,60,Alparslan Kuytul,1,Altın,1,Altın Kuvvetler,1,Altun Kuvvetleri,1,Amasya,1,Ambargo,3,Amed,2,Amed Ahmed,1,Amed Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası,1,Amedspor,5,Amerika,28,Amerika Bayrağı,1,Amerika Birleşik Devletleri,8,Amerika Kongresi,1,Amerikanın Sesi,1,Amine Kadiri,1,Amjad Hossein Panahi,1,Ammar Hakim,1,Ana Akım Medya,1,Anaakım Medya,2,Anadilde İbadet,1,Anadolu,1,Anadolu Ajansı,1,Analiz,2,Anatoliy Antonov,1,Anavatan Partisi,1,Anayasa Mahkemesi,3,Anbar,3,Andımız,4,Andrew Brunson,52,Andrey Novikov,1,Android,1,Andy-Ar,1,Angela Merkel,6,ANHA,2,Anıtkabir,1,Ankara,29,Ankara Barosu,1,Ankara Büyükelçisi,1,Ankara Gar Saldırısı,1,Ankara Garı,2,Ankara Valiliği,1,Anket,17,Anlaşma,3,Anna Politkovskaya,1,Anne,1,Antalya,1,Antiterör,1,AP,3,Apê Musa,1,Apple,2,Ara Güler,1,Arama,1,Arap,1,Arap Aşiretleri,2,Arap Birliği,1,Arap Medyası,1,Arap Ülkeleri,2,Araplar,15,Araplaştırma,2,Aras Şeyh Cengi,1,Araştırma,4,Arda Turan,4,Ardahan,1,Arıcılık,1,Arjantin,2,Arkeoloji,1,Arpa,1,Artuklu,1,Asayiş,3,Asgari Ücret,2,Asimilasyon,2,Asker,10,Askeri Araç,2,Askeri Devriye,2,Askeri Meclis,1,Askeri Sevkiyat,4,Askeri Tatbikat,4,Askeri Tören,3,Askeri Üs,8,Askeri Yardım,2,Asliye Hukuk Mahkemesi,1,Asrın Hukuk Bürosu,1,Astana Zirvesi,1,Aşiretler,2,Atama,4,Atanmayan Öğretmenler,1,Atatürk,4,Atatürk'e Hakaret,3,Atatürkçülük,1,Ateizm,4,Atilla Taş,1,Atom Bombası,1,Avam Kamarası,1,Avan Necmeddin,1,Avesta Yayınları,2,Avidgor Liberman,1,AVM,1,Avrupa,12,Avrupa Birliği,22,Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisi,1,Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi,1,Avrupa Parlamentosu,1,Avukat,1,Avustralya,2,Avusturalya,1,Avusturalya Marşı,1,Avusturya,1,Ay,1,Ayakkabı,2,Ayaklanma,1,Ayasofya,1,Aydın,1,Aydınlık,1,Ayetullah Ali Hamaney,12,Ayetullah Ali Sistani,5,Ayetullah Humeyni,1,Ayhan Bilgen,7,Aykut Erdoğdu,2,AYM,3,Ayn İsa,1,Ayrılık,1,Ayşe Acar Başaran,8,Ayşe Çelik,1,Ayşe Hiso,1,Ayşegül Akgün,1,Azad Barış,1,Azerbaycan,5,Azeriler,1,Azez,2,Aziz Sancar,2,Badinan,1,Bafil Talabani,1,Bağdadi,2,Bağdat,8,Bağımsız Devletler Topluluğu,1,Bağımsızlık,6,Bahman Ghobadi,1,Bahoz,1,Bahoza,2,Bahreyn,4,Bahtiyar Ali,1,Bakanlık,2,Bakırköy Cezaevi,1,Bal,1,Balistik Füze,4,Balkanlar,1,Bangladeş,1,Bankacılık,3,Baraj,1,Barcelona,1,Barış,5,Barış Akademisyenleri,1,Barış Anneleri,2,Barış Atay,7,Barış Mitingi,3,Barış Yarkadaş,1,Barrack Obama,2,Bartın,1,Barzani,2,Barzani Hareketi,1,Barzaniler,1,Basın,5,Basın Açıklaması,1,Basra,23,Basra Körfezi,3,Basra Valisi,1,Başak Demirtaş,4,Başaran Holding,1,Başbakan,4,Başik,1,Başkan Erdoğan,1,Başörtüsü,1,Başur,2,Batı Kürdistan,6,Batman,6,Bavyera,1,Bayram,1,BBC,5,BBP,2,BDDK,1,BDT,1,Bebek,1,Bedel Boseli,4,Bedel Encu,1,Bedelli Askerlik,16,Bediüzzaman,1,Begerd Dilşad Talabani,1,Behdinan,1,Behram Kasımi,4,Behruz Çomani,1,Bekir Bozdağ,2,Bekir Kaya,2,Bekir Pakdemirli,1,Belçika,2,Belediye,1,Belediye Başkanı,1,Belgesel,1,Belh,1,Belucistan,3,Benyamin Netanyahu,3,Beraat,1,Berat Albayrak,20,Berhem Salih,38,Beritan,1,Berkay,4,Bernard Henri Luvy,1,Bernard Hevi Levy,1,Besna Tosun,1,Beşar Caferi,1,Beşar Esad,16,Beşir Haddad,1,Beta Ayakkabı,1,Beyaz Miğferler,1,Beyaz Saray,4,Beyaz Tv,1,Bîblîyografyaya Kirmanckî (Zazakî),1,Bienal,1,Bienale,1,Bilal Erdoğan,1,Bilgi,2,Bilim,14,Bilim İnsanları,4,Binali Yıldırım,5,Biradost,1,Birakuji,1,Birkar Koçer,1,Birlik,1,Birma,1,Bitcoin,2,Bitkiler,2,Bitlis,3,Biyometri,1,Bloomberg Markets,1,BM,30,Bokan,1,Boks,2,Bombalı Saldırı,3,Boykot,2,Bozkurt İşareti,1,Brain Hook,1,Brent Petrol,1,Brett Mcgurk,8,Brezilya,2,Britanya İşçi Partisi,1,Brunson,4,Buğday,1,Burhan Kuzu,2,Bursa,2,Bülent Arınç,4,Bülent Parlak,1,Bülent Turan,1,Büst,1,Bütçe,6,Büyük Kürdistan,1,Büyükelçi,1,Cabbar Yaver,1,Cambridge Üniversitesi,1,Camii,3,Can Dündar,10,Canlı Bomba,1,Casusluk,1,CDU,1,Celal Şengör,2,Celal Talabani,6,Celevla,1,Celp Dönemi,3,Cemal Abdulnasır,1,Cemal Enginyurt,2,Cemal Kaçıkçı,12,Cemal Kaşıkçı,50,Cemevi,1,Cemil Bayık,9,Cenaze,1,Cenaze Töreni,1,Cenevre,3,Ceng Sağnıç,1,CENTCOM,2,Cerablus,2,Ceza,2,Cezaevi,17,Cezaevleri,1,Cezire Kantonu,1,Chael Sonnen,1,Charles Aznavour,1,Charles Baudelaire,1,CHP,81,CIA,3,Cihan Aydın,1,Cihan Kolivar,1,Cihangir Haciyev,1,Cihangir İslam,6,Cihatçı Gruplar,4,Cinayet,4,Cinderes,2,Cinsel İlişki,1,Ciwan Mustafa,1,Cizire Kantonu,1,Cizre,3,Cizre Fırtınası,7,Cizre Kantonu,1,CNN,1,CNN International,1,CNPS,1,CPT,1,Cristiano Ronaldo,2,Cuma Namazı,3,Cumartesi Anneleri,6,Cumhur İttifakı,9,Cumhurbaşkanı,12,Cumhurbaşkanı Adayı,3,Cumhurbaşkanlığı,6,Cumhurbaşkanlığı Külliyesi,2,Cumhuriyet,1,Cumhuriyet Gazetesi,10,Cumhuriyet Vakfı,1,Cumhuriyetçiler,1,Cübbeli Ahmet,2,Cüppeli Ahmet,1,Çağdaş Edebiyat,1,Çağdaşlık,1,Çamur,1,Çarşema Sor,1,Çatışma,17,Çav Bella,4,Çekilme,1,Çerkesler,1,ÇHD,2,Çıplak Arama,1,Çiftçiler,2,Çile,1,Çilê Havinê,1,Çin,29,Çocuk,3,Çocuk işçi,1,Çocuk İşçiler,1,Çocuklar,4,Çoğunluk Hükümeti,1,Çopi Fettah,1,Çözüm Süreci,6,Çukurca,1,DAEŞ,1,Danıştay,9,Danimarka,1,Darbe,3,DARPA,1,Dava,18,Dava Partisi,1,DBP,3,Deistler,1,Deizm,2,Deizm Derneği,1,Demet Akalın,1,Demirci Kawa,1,Demirören Grubu,1,Demirtaş,1,Demiryolu,1,Demografi,2,Demokrasi,3,Demokratlar,1,Deney,1,Dengbej,1,Dengir Mir Mehmet Fırat,1,Denis Mukwege,3,Deniz Baykal,1,Deniz Yücel,1,Deniz Zeyrek,2,Deprem,4,Derbendîxan,1,Dergi,1,Dernekler,1,Dersim,4,Deryas û Laşekan,1,Destek,5,Devir,1,Devlet Bahçeli,45,Devlet Bakanı,1,Devlet Kurumları,1,Deyrezzor,36,DGM,1,DHKP/C,1,Dış Borç,1,Dış Güçler,1,Dış Siyaset,9,Dihok,1,Din,20,Dindar,2,Dirayet Dilan Taşdemir,1,Diriliş Ertuğrul,1,Disiplin Cezası,1,Diyala,2,Diyanet,2,Diyanet İşleri,5,Diyarbakır,51,Diyarbakır Barosu,4,Diyarbakır Barosu Başkanı,1,Diyarbakır Cezaevi,1,Diyarbakır Kitap Fuarı,2,Dmitry Peskov,1,DNA,1,Doğa,1,Doğa Felaketi,1,Doğal Ürünler,1,Doğalgaz,2,Doğu Anadolu Bölgesi,1,Doğu Kürdistan,21,Doğu Perinçek,5,Doğu Suriye,1,Doğum,3,Dolandırıcılık,1,Dolar,36,Domates,1,Domuz Gribi,1,Dona,1,Donald Trump,80,Dougla Siliman,1,Döviz,11,Dr. Quantum,1,Dr. Rewaz Fayeq,1,DSG,139,DSM,25,DTK,3,Dubai,1,Duhok,4,Duhok Üniversitesi,1,Duran Kalkan,9,Durand Hattı,1,Dursun Çiçek,2,Duruşma,3,Düğün,2,Dünya,32,Dünya Basını,1,Dünya Doğayı Koruma Vakfı,1,Dünya Ekonomi Fonu,1,Dürziler,1,DW,1,DYP,1,E-devlet,1,Ebru Gündeş,2,Ebu Adil,2,Ebu Bekir Efendi,1,Ecstasy,1,Edebiyat,5,Edebiyat Ödülleri,1,Edinburh,1,Edip Yüksel,1,Edirne,1,Edirne Cezaevi,2,Ege Denizi,1,Eğitim,28,Eğlence,1,Ehmedê Mala Musa,1,Ehmedê Xanî,1,Ekmek,3,Ekmek Kuyruğu,1,Ekoloji,1,Ekonomi,209,Ekonomik Kriz,21,Ekrem Ahmed,1,El Bab,1,El Bukemal,1,El Kaide,2,El Kaim,1,El Nusra,3,El Suse,1,El Vataniyye,1,El-Bukemal,1,El-Meyadin,1,El-Nusra,2,Elazığ,1,Elektrik,1,Elektrik Kabloları,1,Elementler,1,Eleştiri,3,Elin Ersson,1,Eliot Engel,1,Elisabetta Trenta,1,Emce Huseyn Penahi,1,Emek,3,Emek ve Demokrasi Platformu,1,Emeklilik,2,Emine Erdoğan,1,Emine Umer,1,Emmanuel Macron,14,Emniyet,1,Endêşe,1,Endonezya,1,Enerji,3,Enfal,1,Enfal Harekatı,1,Enflasyon,10,Engin Altan Düzyatan,1,Enis Berberoğlu,5,ENKS,14,ENSAR Vakfı,1,Enver Yılmaz,1,Erbil,29,Erbil Kitap Fuarı,1,Erdem Gül,1,Erdoğan,5,Eren Erdem,1,Eric Pahon,1,Erkan Baş,7,Ermeni Soykırımı,1,Ermeniler,3,Ermenistan,2,Ersin Turhan,1,Erşad Salihi,1,Ertuğrul Kürkçü,3,Esad,5,Esed Adani,1,Esir,1,Eskişehir,2,Esma Esad,1,Esnaflar,1,Eşkan,1,Eşref Fakıbaba,1,Etiyopya,1,Euro,11,Ev,1,Ev Hapsi,4,Evanjelik,1,Evrensel,1,Evrim,1,Eyalet,1,Eylem,6,Eymen Şemeri,1,Ezan,2,Ezdihan,1,Ezidi,4,Ezidiler,6,F-16,1,F-22,1,F-35,3,Faik Öztrak,1,Faili Meçhul,1,Faiz,4,Fakirlik,1,Falling Stars,1,Farsça,1,Farz,1,Faşizm,4,Fatih Mehmet Maçoğlu,3,Fatih Portakal,3,Fatma Bostan Ünsal,1,Fatma Kurtalan,1,Fazıl Berwari,1,Fazıl Mirani,4,Federalizm,3,Federasyon,1,Federica Mogherini,1,Fehim Taştekin,2,Fehmi Tosun,1,Ferhat Aktaş,1,Ferhat Tunç,3,Ferit Eseserd,1,Ferman,1,Fethullah Gülen,5,Fetih,1,Fetih Koalisyonu,1,FETÖ,29,Fettullah Gülen,1,Feylak'uş Şam,1,FHKC,1,Fıntık,1,Fırat Bölgesi,1,Fırat Kalkanı,1,Fırat'ın Doğusu,15,Fırın,2,Fırtına,1,Fields Madalyası,1,Figen Yüksekdağ,4,Filipinler,1,Filistin,5,Filiz Kerestecioğlu,1,Film,1,Film Festivali,2,Financial Times,1,Firar,2,First Lady,1,Fitch Ratings,4,Fizik,1,Foreign Affairs,1,Fotoğrafçı,1,FOX TV,3,Francis Fukuyama,1,Frank-Walter Steinmeier,1,Fransa,41,Friedrich Ebert,1,Fuad Eliko,1,Fuad Hüseyin,12,Fuad Masum,2,Fuat Hüseyin,5,Fuat Masum,4,Furkan Vakfı,1,Futbol,11,Füze,3,Fyodor Yemelyanenko,1,G,1,Galatasaray Lisesi,1,GAP,1,Garantör Ülkeler,1,Gardiyan,1,Garo Paylan,1,Gazeteci,13,Gazeteciler,4,Gazetecilik,3,Gazeteler,3,Gaziantep,2,Gazze,2,Gelo İsa,2,Gemi,1,Genel Grev,7,Genel Seçimler,3,General,2,Geng Şuang,1,Geniş Kapsamlı Meclis,1,Gerry Rice,1,Gezi,3,Ghassan Kadi,1,Gıda,4,Gıda Fiyatları,1,Gire Spi,7,Girê Spî,6,Girespi,1,Gizem,1,Gizli Tanık,1,Golshifteh Farahani,1,Google,1,Goran,7,Goran Hareketi,19,Göç,7,Göçmen,1,Görüşme,7,Gözaltı,13,Grev,4,Gulan Avcı,1,Gurme,1,Gülnaz Karataş,1,Gültan Kışanak,4,Gümrük,1,Günay Kubilay,3,Gündem,52,Güneş Enerjisi,1,Güney Afrika,1,Güney Asya,1,Güney Kore,6,Güney Sudan,1,Güneydoğu Anadolu Bölgesi,2,Gürsel Tekin,1,Güvanlik,1,Güven,1,Güvenlik,432,Güvenlik Soruşturması,1,Güvenlik Zirvesi,1,Haber,1,Haber Türk Gazetesi,1,Habertürk,1,Habib Nurmuhammedov,1,Hac,1,Haci Omeran Sınır Kapısı,1,Hacin,6,Haciz,1,Hadi Amiri,9,Hain,1,Hajin,5,Hak İhlalleri,1,HAK-PAR,3,Hakan Albayrak,1,Hakan Atilla,2,Hakaret,2,Hakimullah Mesud,1,Hakkari,8,Halebce,2,Halep,1,Halkbank,3,Halkevleri,1,Haluk Levent,1,Haluk Pekşen,1,Hamas,2,Hambach Ormanı,2,Hamdi Ulukaya,1,Hami Aksoy,1,Hamide Yiğit,1,Hamilelik,1,Hamilelik Testi,1,Hamrin Dağı,2,Hanekin,2,Hangaw,1,Hani,2,Hapis Cezası,5,Hapishane,2,Haras el-Din,1,Harita,1,Harper Nielsen,1,Harran Üniveristesi,2,Harun Yahya,1,Hasan Nasrallah,2,Hasan Ruhani,9,Hasan Sivri,1,Hasankeyf,1,Haseke,4,Hastalık,1,Haşdi Şabi,28,Hatay,4,Hatice,1,Hatice Cengiz,2,Hava Durumu,1,Hava Saldırısı,4,Hava Savunma Sistemi,3,Havaalanı,6,Havayolu,1,Havuz Medyası,3,Hawarî Kurd,1,Hayata Dönüş,1,Hayati Yazıcı,1,Haydar Abadi,18,Haydar Şeşo,1,Haymana,1,Hayrullah Abdulkerim,1,Hayvanlar,2,Hazine Bakanlığı,5,HDK,8,HDKA,3,HDP,209,HDP Kadın Meclisi,1,HDP Şanlıurfa 2. Olağan Kongresi,1,Heather Nauert,2,Hecin,3,Hediye,2,Heiko Mass,4,Hejin,1,Helikopter,3,Hemin Hawrami,3,Hendek,3,Hendrên Muhammed,1,Hengaw,1,Hesen Mihemed Elî,1,Hevi Mustafa,2,Hewreman,1,Heyet Tahrir Şam,3,Heykel,4,HHB,1,Hıncal Uluç,2,Hıristiyanlar,3,Hıristiyanlık,1,Hırsızlık,1,Hidayet Abdullahpur,1,Hilal Cebeci,4,Hillary Clinton,2,Hindistan,9,Hiper Enflasyon,1,Hipersonik Füzeler,1,Hisse,1,Hîwa Xizirî,1,Hizan,1,Hizbullah,9,Hollanda,3,Hortum,1,Hoşyar Siveyli,1,Hotiç,1,HPG,2,Hrant Dink,2,HSK,1,HTŞ,1,Hukuk,8,Hulusi Akar,12,Humus,1,Husiler,1,Huzistan,4,Hüda-Par,5,Hükümet,12,Hürriyet,1,Hürriyet Gazetesi,5,Hüseyin Avni Mutlu,1,Hüseyin Kaçmaz,1,Hüsnü Mahalli,1,Hüsnü Ordu,1,Iğdır,1,Ilısu Barajı,1,Imer Kalo,1,IMF,8,Instagram,2,INTERPOL,4,Iphone,3,Irak,288,Irak Başbakanı,5,Irak Cumhurbaşkanı,28,Irak Halkları,1,Irak Hava Kuvvetleri,2,Irak Meclis Başkanı,1,Irak Meclisi,1,Irak Ordusu,9,Irak Petrol,1,Irkçı,2,Irkçılık,5,ISNA,1,IŞİD,122,İbadet,1,İbrahim Ayhan,5,İbrahim Biro,3,İbrahim Caferi,1,İbrahim Halil Baran,3,İbrahim Halil Gümrük Kapısı,1,İbrahim Halil Sınır Kapısı,1,İbrahim Kalın,7,İbrahim Sediyani,1,İç Savaş,5,İçişleri Bakanlığı,7,İdam,22,İddia,14,İddianame,1,İdlib,168,İdlip,1,İdris Baluken,1,İdris Mahmudzade,1,İfade,2,İflas,2,İHA,3,İhbar,1,İHD,2,İhlal,1,İhracat,2,İhraç,1,İhsan Eliaçık,1,İhsan Şenocak,1,İki Faktörlü Kimlik Doğrulaması,1,İl-20,3,İlam,1,İlber Ortaylı,2,İletişim,1,İlginç,8,İlginç Haberler,1,İlham Ahmed,1,İlhan Omar,1,İmam,1,İmam Hatip Lisesi,1,İmam Taşçıer,1,İmar Affı,1,İmralı,3,İmralı Notları,1,İncirlik Üssü,2,İnfaz,1,İngiltere,20,İnsan Dışkısı,1,İnsan Hakları,24,İnsan Hakları Derneği,2,İnsan Hakları İhlalleri,13,İnsani Koridor,1,İnsanlık Suçu,1,İnsansız Hava Aracı,1,İnşa Koalisyonu,3,İnşaat-İş,1,İnternet,3,İntikam,1,İOS,1,İphone,1,iPhone Xr,1,iPhone Xs,1,iPhone Xs Max,1,İran,282,İran Büyükelçiliği,1,İran Devrim Muhafızları,9,İran Pasdarları,3,İran Rejimi,4,İrfan Kerküklü,2,İrlanda,2,İshak Sağlam,1,İskoçya,2,İslam,12,İslam Alimleri,1,İslam Dünyası,1,İslam Kardeşliği,1,İslamabad,1,İslamcılık,1,İslami Aşırı Gruplar,1,İsmail Beşikçi,11,İsmail Cem Halavurt,1,İsmail Devrim,2,İsmail Hurmali,1,İsmail Metin Temel,1,İsmail Metin Temelli,1,İsmet Yüce,1,İspanya,5,İsrail,44,İstanbul,46,İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı,2,İstanbul Büyükşehir Belediyesi,1,İstanbul Kürt Enstitüsü,1,İstasyon Meydanı,1,İstatistik,1,İstifa,8,İstihbarat,1,İsveç,4,İsviçre,2,İş Bankası,5,İş Kazaları,2,İşçi,1,İşçi Partisi,1,İşçiler,7,İşid,1,İşkence,5,İşsizlik,5,İtalya,2,İtlaat,4,İttifak,21,İttlaat,1,İYİ Parti,31,İzmir,8,İzzet Abdulaziz,1,Jacob Kirkegaard,1,James Jeffrey,9,James Mattis,2,Jan Kubil,1,Jane Marriott,1,Japonya,6,JDP,1,Jens Stoltenberg,1,Jim Carrey,1,Jim Mattis,2,JİT,1,JİTEM,2,John Bolton,3,John Ging,1,John Sullivan,2,John Wilkes,1,Jon Wilks,1,Jordan Random,1,Joseph Anderson,1,Joseph Dunford,2,Joseph Votel,1,JÖH,2,Justin Trudeau,2,K24,1,Kabil,1,Kabine Toplantısı,1,Kaçakçılık,2,Kadıköy,1,Kadın,2,Kadın Hakları,1,Kadınlar,7,Kadir kasırga,1,Kahraman,1,Kahvaltı,1,Kahve,1,Kamçı Cezası,1,Kamışlo,4,Kamiran Haco,1,Kamişlo,1,Kanada,4,Kanal,1,Kanal D,1,Kandil,2,Kanser,1,Kanun,2,Kanun Devleti,1,Kara Para,1,Karadeniz,1,Karar Gazetesi,1,Karargah,1,Karikatür,1,Karlov,1,Kars,1,Karşı Gazetesi,1,Karwan Haşim,1,Kasım Süleymani,7,Kasırga,1,Kaşar Bank,1,Katalonya,3,Katar,8,Kathryn Mayorga,1,Katılım Bankaları,1,Katılım Oranları,2,Kati Piri,1,Kavga,3,Kavmiyetçilik,1,Kawa Azizi,1,Kayhan Kalhor,1,Kayıp,3,Kayseri,2,Kayseri Belediyesi,1,Kayyım,3,Kayyum,11,Kaza,9,Kazak Pen,1,Kazakistan,1,KCK,6,KDP,99,KDP-İ,6,KDP-S,1,Kedicikler,1,Kehanet,1,Kelime,1,Kelly Berneado,1,Kemal Ahmednejad,2,Kemal Göktaş,2,Kemal Kılıçdaroğlu,13,Kemal Kurkut,2,Kemal Öztürk,1,Kemalizim,1,Kemalizm,2,Kenan Evren,1,Kenevir,1,Kepenk Kapatma,1,Kerbela,2,Kerim Dawid Köyü,1,Kerim Has,1,Kerim Husami,1,Kerim Şengari,1,Kerkük,54,Kerkük Güvenli,1,Kerkük Meclis Başkanı,1,Kerkük Tarihi,1,Kerkük'ün İşgali,1,Kermes,1,KGB,1,KHK,2,Kıble,1,Kınama,4,Kıpti,1,Kırgızistan,2,Kırsal Alan,1,Kış Saati,2,Kızıltepe,2,Kilis,1,Kilise,1,Kimlik,1,Kimyasal Silah,6,Kindar,1,Kino Gabriel,4,Kira,2,Kirmanckî,1,Kirmaşan,4,Kitap,9,Kitap Fuarı,1,KKP,1,Klasik Edebiyat,1,Klasik Müzik,1,Klip,1,KNK,1,Koalisyon,1,Kobani,30,Kobani Üniversitesi,1,Koçer Birkar,3,Kolber,1,Kolombiya,1,Komando,1,Komel,5,Komela,1,Kommersant Gazetesi,1,Komplo,1,Komutan,1,Komünist Partisi,1,Komünler,2,KONDA,1,Konfederalizm,1,KONGRA-GEL,1,Kongre,1,Kongre Seçimleri,1,Konkordato,2,Konser,1,Konsolosluk,4,Kooperatif,1,Koray Aydın,2,Korucu,2,Korucular,1,Kosalan,1,Kosova,2,Kosret Resul,3,Koye,10,Kozluk,1,Körfez Ülkeleri,3,Köşe Yazısı,26,Köşk,1,Kral Selman,1,Kredi Kartı,1,Kremlin,1,Kriz,10,Kubad Talabani,3,Kudüs,2,Kudüs Gücü,2,Kulis,1,Kumar,1,Kumarhane,1,Kur'an,1,Kuraklık,1,Kurdane,3,Kurdistan,1,Kurdistan Petrol,1,Kurs,1,Kutbettin Nurlubaş,1,Kutsal Savunma Haftası,1,Kuveyt,2,Kuzey Kore,5,Kuzey Suriye,96,Kuzey ve Doğu Suriye Hükümeti,1,Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi,2,Kültür,11,Kürdistan,242,Kürdistan Antiterör Gücü,1,Kürdistan Bağımsızlık Referandumu,3,Kürdistan Bayrağı,1,Kürdistan Bölgesi,239,Kürdistan Bölgesi Başkanı,1,Kürdistan Bölgesi Parlamento Seçimleri,9,Kürdistan Cumhuriyeti,1,Kürdistan Demokrat Partisi,1,Kürdistan İslami Toplum Partisi,1,Kürdistan Komünist İşçi Partisi,1,Kürdistan Komünist Partisi,1,Kürdistan Parlamento Seçimleri,1,Kürdistan Parlamentosu,1,Kürdistan Partileri,1,Kürdistan Seçim ve Referandum Komisyonu,1,Kürdistan Üniversitesi,1,Kürdistani Partiler,1,Kürt,10,Kürt Aydınları,2,Kürt Devleti,1,Kürt Dili,3,Kürt Edebiyatı,2,Kürt Enstitüsü,1,Kürt Halkı,2,Kürt Hareketi,1,Kürt İlleri,1,Kürt Milletvekili,1,Kürt Partileri,7,Kürt Seçmen,2,Kürt Sorunu,3,Kürt Tarihi,2,Kürt Toplumu,1,Kürt Tutsak,2,Kürt Ulusal Birliği,2,Kürt Yayınevleri,1,Kürt Yazarlar,1,Kürtaj,2,Kürtçe,20,Kürtçe Ezan,1,Kürtçe Rap,1,Kürtçe Sözlük,1,Kürtçülük,1,Kürtle,1,Kürtler,165,KYB,14,Laleş,2,Latif Reşid,3,Lawen Redar,1,Lazkiye,2,Levent Gültekin,1,Levent Üzümcü,1,Leyla Güven,6,Leyla Zana,1,LGBT,1,Libya,3,Lice,7,Liderler Zirvesi,1,Liliane Maury Pasquier,1,Lisa Çalan,1,Liza Kakei,1,Loghman,1,Loghman Moradi,5,Lokman Muradi,1,Londra,1,Lorna Harries,1,Ludwig van Beethoven,1,Luqman Muradi,1,Lübnan,5,Maarif Vakfı,1,Maaş,2,Mabata,1,Mabeta,1,Macar Kameraman,1,Macaristan,2,Mafya,1,Magazin,16,Mahabad,3,Mahabad Kürdistan Cumhuriyeti,1,Mahfi Eğilmez,1,Mahkeme,43,Mahkum,2,Mahmud Abbas,1,Mahmud Ahmedinejad,1,Mahmur,2,Mahmut Alınak,2,Mahmut Toğrul,1,Mahsuni Karaman,1,Mainichi,1,Makale,38,Makedonya,2,Makele,4,Maliye Bakanı,1,Mam Celal,1,Manisa,1,Mansur Yavaş,2,Manşet,1,Manşetler,1,Maraş,2,Mardin,7,Mariya Zaharova,4,Mark Harris,1,Maruf Aydın,1,Matematik,2,Mavi Işık,1,Mazlum Ebdi,1,Mazlum Kobani Görüşme,1,McGurk,1,McKinsey,3,MEB,2,Meclis,8,Meclis Seçimleri,1,Mecliste Yemin Töreni,1,Medeni Yıldırım,1,Medicis Edebiyat Ödülleri,1,Medya,28,Medya Oscarları Ödül Töreni,1,Mehdi Eker,1,Mehmet Akif Ersoy,1,Mehmet Ali Aslan,1,Mehmet Ali Erbil,1,Mehmet Ali Tosun,1,Mehmet Barlas,4,Mehmet Dokbay,1,Mehmet Metiner,8,Mehmet Özhaseki,3,Mehmet Rüştü Tiryaki,1,Mehmet Şerif Çamcı,1,Mehmet Şimşek,2,Mehmet Toğrul,1,Mehmet Yavuz,2,Mehtap Yılmaz,4,Meksika,4,Mela Bahtiyar,4,Melania Trump,3,Melih Altınok,1,Melih Gökçek,11,Menbic,28,Menbiç,1,Meng Hongwei,4,Menü,1,Menzil,1,Menzil Şeyhi Diyaüddin,1,Meral Akşener,15,Meral Akşener'in Evi,1,Meral Danış Beştaş,2,Meriwan,3,Merkez Bankası,15,Mersin,2,Mesrur Barzani,11,Mesut Barzani,38,Meteoroloji,1,Metin Dağı,1,Mevlüt Çavuşoğlu,19,Mevlüt Mert Altıntaş,1,Mezar Taşı,1,Mezopotamya Ajansı,2,Mezzeh,1,MGK,1,MHP,106,Mıgırdiç Margosyan,1,Mısır,12,Michael Rubin,1,Mihemed Elî Etrûşî,1,Mihraç Ural,1,Mihyedin İbrahim,1,Mike Pence,2,Mike Pompeo,24,Military Times,1,Millet Kıraathanesi,1,Milletvekilleri,2,Milli Eğitim Bakanı,2,Milli Savunma Bakanlığı,4,Milliyetçilik,2,Milyarder,1,Mimarlar Odası,1,Minbiç,15,Minye,1,Miras,1,Mirza Mihemed,1,MİT,9,MİT Tırları,1,Mithat Sancar,1,Miting,1,Miyanduab,1,Mizah,1,Moda,1,Molla Ömer,1,Moody's,2,Mordem,1,Moskova,2,MSD,1,Muammer Güler,1,Muammer Kaddafi,2,Muhalefet,4,Muhalifler,2,Muhammed Ali Caferi,1,Muhammed Bakıri,1,Muhammed bin Selman,4,Muhammed Cevad Zarif,1,Muhammed Halbusi,2,Muhammed Mahsub,1,Muhammed Selman,1,Muhammet Kutsi,1,Muharrem Ayı,1,Muharrem İnce,10,Muhsin Yazıcıoğlu,1,Muhtarlar,3,Mukiryan,1,Mukteda es-Sadr,8,Murat Çelikkan,1,Murat Emir,1,Murat Karayılan,10,Murat Sabuncu,1,Murtaza Abadi,1,Musa Anter,1,Musavvat Dervişoğlu,1,Mustafa Bali,1,Mustafa Barzani,3,Mustafa Destici,1,Mustafa Karasu,2,Mustafa Kemal Atatürk,1,Mustafa Sarıgül,1,Mustafa Tuna,2,Mustafa Xoşnaw,1,Musul,3,Müebbet,2,Müge Anlı,1,Mühimmat,1,Mülteci,4,Mülteciler,3,Münbiç,5,MÜSİAD,1,Müslümanlar,3,Müzakere,1,Müzik,9,MYK,4,Nadia Murad,9,Nakşibendi Cemaati,1,Namaz,1,Napolyon Bonapart,1,Nasıl Yapılır,1,Nasr Koalisyonu,4,Nasrallah,3,NATO,21,Nazım Debax,1,Nazlı Ilıcak,1,Necef,1,Neçirvan Barzani,19,Nedim Şener,2,Neolitik Kafe,1,Neşe Karaböcek,1,Netanyahu,2,Netflix,1,Neues Deutschland,1,Nevşin Mengü,1,New York,1,New York Times,6,Newey Nu,1,Newroz,2,Nezavisimaya,1,Nicholas Rion Lonnie,1,Nicolás Maduro,3,Nihat Doğan,2,Nihat Hatipoğlu,1,Nike,1,Nikki Haley,3,Nikolay Surkov,1,Nikos Nikos,1,Nimetullah Erdoğmuş,1,Ninova,2,Nobel,2,Nobel Barış Ödülü,6,Nobel Ödülü,5,Norveç,6,Noşirvan Mustafa,1,Numan Kurtulmuş,4,Nurettin Turgay,1,Nurettin Yıldız,1,Nuri Mahmud,3,Nuri Maliki,5,Nursel Aydoğan,1,Nurullah Edemen,1,Nusr-Et,3,Nüfus,2,Nükleer Silah,3,Nükleer Silah Anlaşması,1,Nükleer Silah Antlaşması,3,Obezite,1,ODTÜ,1,Odunpazarı,1,OECD,1,OHAL,1,Okullar,2,Operasyon,24,Optimar,1,Orak Meclisi,1,ORC Araştırma Şirketi,1,Ordu,3,Organ Mafyası,1,Orhan Gencebay,2,Orhan Miroğlu,1,Orhan Pamuk,1,Ori Asia,1,Orman Yangını,2,Orta Asya,1,Ortadoğu,115,Ortak Devriyeler,3,Osman Öcalan,1,Osmanlı,1,Otlu Peynir,1,Otomotiv,2,Otonomi,1,Ovacık,2,Oxford,1,Oy Pusulası,1,Oyama Karate Şampiyonası,1,Oyuncu,2,Öcalan,1,Ödemeler,1,Ödül,2,Ödül Töreni,1,Öğrenciler,4,Öğretim,4,Öğretmen,1,Öğretmenler,1,Ölüm İlanı,1,Ölüm Oruç,1,Ömer Ali Seyid,1,Ömer Çelik,6,Ömer Faruk Gergerlioğlu,1,ÖNDER,1,ÖSO,37,ÖSP,1,Özel Güvenlik Bölgesi,2,Özel Harekat,1,Özerklik,3,Özgür Mumcu,1,Özgürlük Heykeli,1,Özgürüz,1,Öztürk Yılmaz,2,Pacel Talabani,1,Pahalılık,1,Pakistan,2,Papa,2,Papaz,1,Papirus,1,Para,1,Paraguay,1,Paris,1,Parlamento,2,Parlamento Seçimleri,7,Parti,1,Pasdaran Ordusu,2,Pasifik Okyanusu,1,Patlama,10,Patriot Füzeleri,1,Pavel Sorokin,1,Pavel Talabani,1,Pawe,1,Pazar,1,PDK,5,PDK-İ,5,Pencwin,1,Pensilvanya,1,Pentagon,9,Pervin Buldan,16,Pervin Muhammed,1,Peşmerge,33,Peşmerge Kıyafeti,1,Petra Laszlo,1,Petrol,20,Petrol Fiyatları,1,Petrol İhracatı,1,Pınar Aydınlar,1,PİAR,1,Piramitler,2,Piranşar,2,Pirde Savaşı,1,Piremerd,1,Pirmam,1,Piştiwan Sadık,1,Piyasa,2,Piyasalar,2,PJAK,2,PKK,60,Polanya,1,Polis,4,Polisler,1,Posta,1,PressTV,1,Profesör,1,Proje,1,Protesto,15,Protez Kol,1,Provokatör,1,Psikolojik Savaş,2,Putin,3,PYD,25,Qaim,1,Qamişlo,9,Qereçox Dağı,1,Qubad Talabani,1,R-37M Füzeleri,1,Raco,2,Radar,1,Radar Sistemi,1,Radyo,1,Rahip Brunson,25,Rahip Brunson'un Avukatı,1,Rahşan Affı,1,Rakan Sait,2,Rakka,3,Ramazan Taşaltın,1,Ramazan Tosun,1,Ramin Hisen Penahi,4,Ramin Hossein Panahi,8,Ramin Huseyn Penahi,2,Ramin Hüseyin Penahi,10,Rap,1,Rapor,5,Raportör,1,Rashida Tlaib,1,Rebwar Kerim Weli,1,Rebwar Talabani,1,Recep Tayyip Erdoğan,189,Referandum,17,Reformistler,2,Rehber Seyit İbrahim,1,Rekor,4,Resepsiyon,1,Resmi Gazete,6,Resmi Hesapları,1,Reşat Gelali,2,Reuters,3,Revandiz,1,Reyhanlı Saldırısı,4,Reza Zarrab,2,Rıza Sarraf,3,Rıza Türmen,1,Richard Black,1,Rick Perry,1,Rihanna,1,Risin,1,Risk,1,Riyad,1,Rizan Hido,1,Robert Fisk,1,Robert Palladino,1,Roboski,4,Roboski Katliamı,2,Rojava,216,Rojava Asayişi,3,Rojhılat,2,Rojhilat,18,Roman,1,Ronald Reagan,1,Rossmann,1,Röportaj,5,RTÜK,1,Rudaw,1,Ruhsar Pekcan,1,Ruken Turhallı,1,Rusya,206,Ruşen Alkar,1,Rümeysa Kadak,1,Rüşvet,1,Rüzgar Enerjisi,1,S-300,10,S-400,9,Saadet Partisi,15,Saat,1,Sabah,3,Sabah el Ahmed el Caber el Sabah,1,Sabah Gazetesi,3,Sabiha İrem Çevik,2,Saddam Hüseyin,4,Sadi Pire,1,Sadr Hareketi,4,Safiye İnci,2,Sağlık,21,Sağlık Bakanlığı,3,Sağlık Örgütleri,1,Sairun,3,Sairun Koalisyonu,2,Sakaryaspor,2,Saldırı,24,Salih Müslim,4,Salt Lake Tribune,1,Saman Siweyli,1,SAMER,1,Sami-ül Hak,1,Samsun,1,SANA,1,Sanat,17,Sanatçı,7,Sansür,2,Sara Seppala,1,Saray,1,Sarıyer,1,Saro Qadir,1,Saruhan Oluç,11,Satıcı,1,Savaş,67,Savaş Uçakları,4,Savcı,2,Savlava,1,Sayıştay,3,Sçeimler,1,SDG,1,Sean J.Ryan,3,Seçim,5,Seçim Sonuçları,4,Seçimler,37,Seçmen,1,Seda Taşkın,1,Seferberlik,1,Sefin Dizayi,3,SEGBİS,2,Sehîm Omer Xelîfe,1,Seid Veroj,1,Selahaddin,2,Selahaddin Vilayeti,1,Selahattin Demirtaş,38,Selahattin Eyyubi Kürt mi?,1,Selçuk Kozağaçlı,2,Selda Bağcan,2,Selefi Örgütler,1,Selim Osman,1,Semerkand,1,Semih Yalçın,1,Sen Kimsin?,1,Senato,1,Serbest Seçim Hakkı,1,Serdar Abdullah,1,Serekani,2,Sergei Skripal,1,Sergey Lavrov,11,Serhat Varto,1,Serkan Köse,1,Serkewt Şemseddin,1,Serpil Kemalbay,1,Sevilay Yılman,1,Sevr Anlaşması,1,Sevtap Akdağ,1,Seyit Evran,1,Sezai Temelli,21,Sezgin Tanrıkulu,2,Sıdkı Zilan,1,Sıla Gençoğlu,1,Sınır,6,Sınır Muhafızları,1,Sırbistan,5,Sırrı Süreyya Önder,6,Sibel Yiğitalp,1,Siber Saldırı,1,Sibirya,1,Sidekan,1,Sigara,1,Sigorta,1,Siirt,1,Silah Sesleri,1,Silah Sevkiyatı,1,Silah Taşıma Ruhsatı,1,Silah Ticareti,5,Silahlanma,2,Silahlı Gruplar,4,Silikon Vadisi,1,Silopi,3,Silvan,2,Sinan Çifteyürek,1,Sinan Oğan,1,Sincar,2,Sine,7,Sinema,8,Sinopec,1,Sirwe Abdulvahid,1,Sise Bingöl,3,Sisi,2,Sistani,1,Sitav Yayınevi,1,Siverek,1,Sivilleşme,1,Siyaset,690,Siyasi Partiler,1,Soçi,2,Soğuk Savaş,1,SOHR,1,Sokağa Çıkma Yasağı,8,Sokak,2,Sol,1,Son Dakika,11,Soner Çağaptay,1,Soner Yalçın,1,Sooronbay Ceenbekov,1,Soran,3,Soranî,1,Soru Önergesi,3,Soruşturma,5,Sosyal Deney,1,Sosyal Medya,12,Sosyalizm,1,Sotoro,1,Sözcü,1,Sözcü Gazetesi,4,Sözlük,2,Spiker,1,Spor,12,Star Gazetesi,3,Stephen Hawking,2,Strateji,1,Stratejik Anlaşma,1,Su Krizi,1,Su Sorunu,1,Su-57 Savaş Uçakları,1,Suç,1,Suç Duyurusu,2,Suikast,7,Sultan,1,Sur,3,Suriye,457,Suriye Anayasası,5,Suriye Batı,1,Suriye Gelecek Partisi,1,Suriye İstihbaratı,1,Suriye Ordusu,4,Suriye Rejimi,17,Suriye Zirvesi,2,Suriyeliler,2,Suruç,1,Suruçta Polisler Yaralandı,1,Suudi Arabistan,96,Suudi Gazeteci,7,Süddeutsche Zeitung,1,Süleyman Demirel,1,Süleyman Soylu,11,Süleymaniye,14,Süleymaniye Film Festivali,1,Sümeyra Ordu,1,Sünniler,8,Sünnilik,1,Sürücüsüz Araç,1,Şaho Dağı,2,Şahoz Hasan,1,Şahoz Hesen,1,Şaklava,1,Şam,9,Şanlıurfa,1,Şans Oyunları,1,Şarbon,2,Şarbon Salgını,2,Şarkı,1,Şarkıcı,2,Şart,1,Şarz,1,Şasiwar Abdulvahid,2,Şasiwar Abdülvahid,1,Şattülarap,1,Şecel,1,Şehrezor,1,Şelal Gedo,1,Şemdinli,2,Şengal,16,Şengal Demokratik Özerk Meclisi,1,Şerava,1,Şerif Paşa,1,Şervan Derviş,1,Şeyh Ahmed Barzani,1,Şeyh Nizar Temimi,1,Şeyh Said,1,Şeyh Said Hareketi,1,Şeyh Said isyanı,1,Şeyh Ubeydullah Nehri,1,Şeytan,1,Şırnak,10,Şifre,1,Şii Dini Merci,1,Şii Milisler,3,Şiiler,8,Şiir,1,Şilan Şakir,1,Şino,1,Şivan Perwer,1,Şoriş Haci,2,Tabka,1,Tablet,1,Taciz,1,Taha Akyol,1,Tahir Elçi,4,Tahliye,5,Tahran,1,Tahran Zirvesi,2,Tahsin Şahinkaya,1,Takas,1,Taktik,1,Takvim Gazetesi,1,Taliban,3,Tampon Bölge,4,Tanıtım Filmi,1,Tank,1,Tape,1,Tapu,1,Tarafsızlık,1,Tarih,19,Tarihte Bugün,4,Tarim,1,Tartışma,3,Tartışmalı Bölgeler,9,Tatbikat,2,Tatil,1,Tavırsızlık,1,Taziye,3,Tazminat,2,Tazminat Davası,2,TBMM,26,Tebliğ,1,Tecavüz,2,Tecrit,1,Tehdit,8,Tehlike,1,Tekirdağ,1,Teknokrat Hükümet,1,Teknoloji,13,Teknoloji Bakanlığı,1,Tel Abyad,1,Tel Aviv,1,Tel-Aviv,1,Telefon,4,TEM,1,Temel Karamollaoğlu,6,Temsilciler Meclisi,1,Tepki,8,Terör Örgütü,2,Terörist,1,Terörizm,2,TEV-DEM,13,Tevgera Azadi,1,TGS,1,The Guardian,1,The Independent,1,The Times,1,THKO,1,THY,3,Tıp,1,TİB,1,Ticaret,4,Ticaret Bakanlığı,1,Tikrit,1,Til Ebyad,9,Til Hamis,1,Tilezer,1,TİP,5,Tirbespiye,1,Tiyatro,1,TL,11,Tone Allers,1,Toptancılar,1,Toz Bulutu,1,Tören,1,Trabzon,1,Trafik,1,Trafik Kazası,1,Traktör,1,TRT,3,Trump,6,TSK,29,Tuba Çiçek,3,TUGVA,1,Tuhaf,1,Tunceli,2,Tunceli Valiliği,2,Turist,1,Turizm,5,Tutuklama,11,Tutuklu Gazeteciler,2,Tutukluluk,1,Tuzhurmatu,1,Tüccarlar,1,TÜİK,5,Tüketim,1,Tükürük,1,Tümen,2,Türk,1,Türk Bayrağı,1,Türk Medyası,3,Türk Milliyetçiliği,1,Türk Okulları,1,Türk Ordusu,4,Türk Solu,1,Türk Telekom,1,Türkçe,1,Türkçe Ezan,2,Türkçülük,6,Türki,1,Türkiye,694,Türkiye Gazetesi,2,Türkiye İşçi Partisi,1,Türkiye Kamu Sen,1,Türkler,5,Türkmen Cephesi,2,Türkmenler,9,Türkye,1,TÜYAP,1,TV,1,Twitter,11,Uçak,6,Uçak Gemileri,1,Uçak Kazası,4,Uçaklar,1,UEFA,2,Uganda,1,Ukrayna,3,Ulaşım,1,Uludere,3,Uluslararası Katalonya Ödülü,1,Uluslararası Koalisyon Güçleri,25,Uluslararası Komplo,1,Uluslararası Şeffaflık Derneği,1,Umman,1,Umre,1,Umut Oran,1,Un,2,Urdular,1,Urfa,8,Urfalı İsrail Askeri,2,Urmiye,4,Uros Balov,1,Ursula von der Leyen,1,Uyarı,4,Uygulama,1,Uygurlar,1,Uzay,1,Üç Hilal,1,Ülkücüler,2,Ümit Özdağ,1,Ümmet,1,Üniversite,5,Ürdün,5,üvenlik Protokolü,1,Vahap Munyar,1,Vali,2,Valilik,1,Vallabhbhai Chaverbhai Patel,1,Van,8,Varabistan,1,Varlık Fonu,3,Varşova,1,Vatan Partisi,1,Vate Yayınları,1,Vedat Milor,1,Vefa Kartal,2,Vefat,4,Vefik Samarai,1,Veli Saçılık,2,Velid Muallim,10,Venezuela,4,Vergi,1,Video,6,Vilayet Meclisi,1,Virüs,1,Viyana,1,Vladimir Cabbarov,1,Vladimir Putin,18,Wafiq al Samarai,1,Wall Street Journal,6,Washington,4,Washington Post,3,Washington Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü,1,Welt Gazetesi,1,Westa Resul,1,Whatsapp,1,Whatsapp Gold,1,William Roback,1,William Urban,1,Wing Loong-II,1,WWF,1,Xakurk,1,Xaneqin,1,Xatu Elmas,1,Xerîb Hiso,1,Yabancı Dil,1,Yağmalama,1,Yahya Munis,1,Yalanlama,2,Yalova,1,Yandaş,1,Yangın,1,Yapay Zeka,1,Yaptırım,16,Yaptırımlar,17,Yaratılış,1,Yardım,4,Yargı,2,Yargılama,2,Yasa Teklifi,2,Yasak,8,Yasaklar,1,Yasemin İnceoğlu,1,Yaşam,84,Yaşar Güler,1,Yaşar Kemal,2,Yaşar Topçu,1,Yaşar Yakış,1,Yaşlılık,1,Yavuz Oğhan,1,Yayıncılık,1,Yayınevi,1,Yaz Bayramı,1,Yaz Gazeteci,1,Yaz Saati,3,Yazar,1,Yazarlar,15,YBŞ,2,Yekgirtû,2,Yemek,1,Yemen,7,Yemin,1,Yeni,2,Yeni Akit,17,Yeni Ekonomik Program,2,Yeni Nesil Hareketi,11,Yeni Özgür Politika,1,Yeni Şafak,4,Yeni Yaşam,2,Yenilenebilir Enerji,1,Yenilik,1,YEP,1,Yerel Seçimler,126,Yerli Milli,1,Yeşil Kundura,1,Yıkım,1,Yılmaz Erdoğan,1,Yiğit Bulut,2,Yiyecek,1,YNK,79,Yobazlık,1,Yoksulluk,2,Yolsuzluk,6,Yong Yang,1,Yorum,4,Youtube,1,Yörsan,1,YPG,84,YPJ,5,Yunanistan,5,Yunanlılar,1,Yuriy Nabiyev,1,Yury Borisov,1,Yusuf Kavaklı,1,Yusuf Nazik,2,Yüksekova,1,Yüksel Direnişi,1,Zafer Çağlayan,1,Zagros,1,Zam,12,Zaman Aşımı,1,Zamira Haciyeva,1,Zanyar,1,Zanyar Moradi,5,Zanyar Muradi,2,Zarok Tv,1,Zazaca,1,Zernews Uygulaması,1,Ziraat Bankası,1,Zirve,1,Ziya Selçuk,2,Zorla Getirilme,1,
ltr
item
ZERnews: Tuzhurmatulu kadınlara saldırı: Toplumsal suç! - Ruken Hatun Turhallı
Tuzhurmatulu kadınlara saldırı: Toplumsal suç! - Ruken Hatun Turhallı
Kerkük ve Tuzhurmatu'daki savaş suçlarını yargılamak için evrensel hukuktan yararlanmak bile Kürtlerin egemenlerinin bağlı bulunduğu hukukla hareket etmesini zorunlu kılıyor. Irak devleti, Roma Sözleşmesi'ne taraf olmadığından Irak'ın Uluslararası Ceza Mahkemeleri'nde (UCM) yargılanması sadece BM Güvenlik Konseyi kararı ile sağlanabiliyor. Mevcut durumda büyük devletlerin politik dengelerinin çıkar terazisinde yüksek olduğu BM de Kürdistan'da, özellikle Tuzhurmatu'da işlenen savaş suçları ve cinsel suçların kulak ardı edildiği gerçeğini yaşıyoruz.
https://4.bp.blogspot.com/-QIUDUL1Vh1s/W8oewwUKFuI/AAAAAAAABE8/w86Wz7MHAfwzkIfJrlfIKu2MWK1daMBHQCLcBGAs/s640/kerkuk_kadinlar_tuzhurmatu_iskence.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-QIUDUL1Vh1s/W8oewwUKFuI/AAAAAAAABE8/w86Wz7MHAfwzkIfJrlfIKu2MWK1daMBHQCLcBGAs/s72-c/kerkuk_kadinlar_tuzhurmatu_iskence.jpg
ZERnews
https://haber.zer.news/2018/10/tuzhurmatu-kadinlar-saldiri-toplumsal-suc.html
https://haber.zer.news/
https://haber.zer.news/
https://haber.zer.news/2018/10/tuzhurmatu-kadinlar-saldiri-toplumsal-suc.html
true
5336407197777723246
UTF-8
Tüm yayınlar yüklendi Hiç bir yayın bulunmadı TÜMÜNÜ GÖR Oku Cevapla Boşver Sil Editör: ANASAYFA SAYFALAR YAYINLAR Tümünü Gör Önerilen KONU ARŞİV KONU ARA TÜM YAYINLAR İsteğinizle ilgili hiç bir yayın bulunamadı ANASAYFA'YA DÖN Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Ptesi Salı Çarş Perş Cuma Ctesi Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan önce Takipçiler Takip Et Bu premium içerik olup kilitlidir ADIM 1: Paylaş. ADIM 2: kilidini açmak için paylaştığınız bağlantıyı tıklayın Tüm kodları kopyalayın Tüm kodları seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Kodları / metinleri kopyalayamıyorum, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac ile CMD + C) tuşlarına basın